Storesøster/storebror

I 2010 startede vi et projekt op, som vi længe har drømt om. Projektet udsprang af, at der på Skejby sygehus ikke længere er basis for en børnegruppe, som gennem 5 år var et tilbud for børn mellem 10 og 15 år. Disse børn er grundet alder nu overgået til Ungegruppens aktiviteter. De resterende 9 børn, som går til kontrol på Skejbys børneambulatorium er mellem 8 mdr. og 15 år, og aldersspredningen er for stor til en samlet børnegruppe. Da der (heldigvis) bliver færre og færre hiv-smittede børn i fremtiden, (grundet behandling til gravide hiv-smittede kvinder) vil der ikke være ressourcer til at starte børnegrupper. Vi mener, at der mangler et tilbud til dehiv-smittede børn under 15 år. De bliver i nogle meget vigtige udviklings år i 10- til 15-års-alderen overladt til kun at have familien og behandlere at tale med om hiv.  Dette forhold kan være problematisk, da der ofte er mange følelser involveret, som kan vanskeliggøre at kommunikere om hiv. Vores erfaringer gennem gruppesammenhænge er, at børn spejler sig i ligestillede og knytter vigtige bånd til hinanden, når de får mulighed for at mødes. Dette kan have stor betydning for deres udvikling til at blive voksne, ansvarlige, kærlige og handle kraftige mennesker. Derfor så vi muligheden for at knytte bånd mellem en ung, næsten voksen, hiv-smittet coach og et hiv-smittet barn.

Hiv og familier

Selv om hiv kan behandles medicinsk, fortæller de fleste børn og unge, at de ikke fortæller andre end deres nærmeste familier om deres sygdom. Ofte fordi de er bange for, at andre vil tage afstand fra dem, fordi de ikke kender til smitteveje. Børn bliver ofte pålagt at leve med hiv som en hemmelighed af voksne omkring dem. Oftest fordi de voksne vil skåne børnene fra andres uvidenhed, og angsten for at børnene vil blive diskrimineret. Hiv er stadig en tabuiseret sygdom, som familier berørt af hiv ofte må leve med alene.  De unge, som selv har oplevet at leve med hiv som en hemmelighed, ønsker nu at dele ud af deres overskud og vil tilbyde yngre børn en god ven, søster/bror model, som de må tale med om hiv, – eller alt muligt andet, hvis der er et behov. Det kan også være, at behovet for en sjov og tæt kontakt til en næsten-voksen er det vigtigste.

Klare regler for ordningen

Der er opstillet en række enkle regler og betingelser for ordningen:

  • En gruppeleder har sagt god for de unge som deltager i projektet
  • Den som er storesøster/storebror skriver under på tavshedspligt
  • Kun stabile, troværdige, ærlige og ligevægtige unge tilbyder deres selskab til et hiv – smittet barn

Det koster ikke noget at få en storesøster/storebrog tilknyttet . Udgifter til transport, en biografbillet, en tivolitur eller andre småudflugter dækkes af fondsmidle, som søges og tildeles ungegruppen. Storesøster/storebror får – udover penge til transport og udflugter – ikke noget for at medvirke.

Kontakt, hvor ofte

Storesøster/-bror foreslår, at der er tlf. eller mail kontakt en gang om ugen og vil besøge barnet ca. 1 gang om måneden. I først omgang hos familien. Derefter kan aftalen udvides med små udflugter, barnepigeordninger eller hvad der passer familien bedst. Det tager tid at skabe tryghed og tillid. Aftalerne mellem storesøster/-bror og barn må være fleksible i starten. En vis tålmodighed må påregnes.