Fakta & Spørgsmål om hiv

LÆS OM:


Hvad er hiv?
Hvad er virus?
Hvor udbredt er hiv?
Hiv smitter ikke hos en velbehandlet person!
Hvordan kan hiv smitte?
Behandlingsstart
Hvis man ikke får behandling!
Behandlingsmuligheder
Seksualitet og hiv
Hvad hvis kondomet brister?
Hvem skal vide at man har hiv?
Hvad med det psykiske?
Hvad er naturlige tanker lige når man får at vide, man har hiv?
Hvad kan man selv gøre?
Bliv en del af et netværk
Spørgsmål

Fakta om hiv
Af Lotte Ø. Rodkjær og Tinne Laursen

 

Hvad er hiv?

Hiv er et virus.

Hiv er en forkortelse for Human Immundefekt Virus.

Humant: fordi det smitter og gør mennesker syge.

Immundefekt: fordi det ødelægger kroppens immunforsvar.

Immunforsvarets opgave er at passe på kroppen og at bekæmpe forskellige sygdomme, specielt infektionssygdomme.

Der findes to hovedtyper af hiv: hiv-1 og hiv-2. Hiv-2 findes især i Vestafrika og er ikke særlig udbredt, mens hiv-1 siden begyndelsen af 1980erne har bredt sig til hele verden.

Hiv angriber især nogle af de hvide blodlegemer, som spiller en afgørende rolle i det normale immunforsvar. De kaldes CD4- celler eller  T-hjælperceller. I denne lille pjece kalder vi dem  CD4-celler.

 

Til top

 

Hvad er virus?

Virus er små organismer og f.eks. meget mindre end bakterier.

Virus er så små, at de ikke kan ses i almindelige mikroskoper, men kun i helt specielle mikroskoper, der forstørrer mere end 100.000 gange.

Virus kan kun leve inde i andre levende væsener som planter, dyr og mennesker og kan kun overleve kort tid uden for disse væsener/organismer.

 

Til top

 

Hvor udbredt er hiv?

Hiv findes i dag vidt udbredt på kloden.

Nogle områder er dog hårdere ramt end andre. Det gælder først og fremmest den del af Afrika, der ligger syd for Sahara.

WHO skønner at der lever mindst 37 millioner mennesker med hiv/aids, heraf 25 millioner i Afrika.

Hiv spreder sig i Asien og det tidligere Sovjetunionen. I Danmark får ca 250 personer hvert år diagnosen hiv. Der er i alt ca. 6000 personer der er hiv-smittede i Danmark.

 

Til top

 

Hiv smitter ikke hos en velbehandlet person!

Når man gennem et stykke tid, konsekvent, har taget behandling for hiv, og ens virus mængde er umålelig, smitter man ikke andre.

 

Til top

 

Hvordan kan hiv smitte?

Når man ikke er i behandling smitter hiv på 3 måder:

  1. ved sex
  2. gennem blod
  3. fra mor til foster/barn

Det der kan smitte er, hvis man får en hiv-smittet persons blod, sæd eller skedevæske helt ind i sin egen krop. Hvis man får en af disse 3 væsker på sin hud, altså uden på kroppen, kan det ikke smitte. Det kan kun smitte, hvis det kommer ind i kroppen.

  1. Ved seksuelt  samvær. Hiv findes i mandens sæd og i kvindens skede væske. Det kan derfor smitte, hvis man ikke får medicin, når man går i seng med hinanden. Det er vigtigt at bruge kondom ved samleje. Ved at bruge kondom er man både beskyttet mod graviditet, kønssygdomme og hiv. Det er vigtigt at bruge kondomet rigtigt og under hele samlejet.
  2. Gennem blod. Hvis en hiv-smittet, som ikke er i behandling, persons blod kommer helt ind i et andet menneske, f.eks. ved at dele sprøjter og kanyler.
  3. Smitte fra mor til foster eller barn. Når en hiv-smittet kvinde, som ikke er i behandling, er gravid og føder, er der risiko for, at hun kan give smitten videre til sit barn. Barnet kan smittes under graviditeten, under fødslen eller ved amning. Ved at behandle mor og barn med medicin og fraråde amning bliver barnet ikke smittet.

Det er meget vigtigt at vide, at hiv ikke smitter på andre måder, end de ovennævnte.

Hiv kan ikke smitte ved at kramme, kysse og nusse en, der er hiv-smittet, og man kan sagtens drikke af samme glas og bruge det samme toilet.

 

Til top

 

Behandlingsstart

Det er individuelt, hvornår man starter behandling. De fleste vælger at starte behandling inden for de første uger efter at de har fået diagnosen. Det er vigtigt, at man er motiveret og informeret om behandlingen, inden man starter. Alle går til kontrol på et ambulatorium ved en infektionsmedicinsk afdeling hver 6.måned. I begyndelsen, hvor diagnosen er ny og man påbegynder behandling går man oftere til kontrol. Blodprøver viser om CD4 tallet stiger og virusmængden falder.

 

Til top

 

Hvis man ikke får behandling!

Uden behandling kan hiv ødelægge immunforsvaret. Immunforsvaret kan på sigt og uden behandling ikke klare sin opgave, som er at beskytte mod alle de andre typer virus og bakterier, som omgiver os. Man bliver derfor lettere syg, når ens immunforsvar fungerer dårligt.

 

Til top

 

Behandlingsmuligheder

I dag er der mange forskellige slags medicin mod hiv, og der udvikles hele tiden nyt. Hvis det sker, at man glemmer at tage sine piller gentagne gange, er der risiko for at medicinen mister sin virkning. Derfor kræver det disciplin og omhu at følge behandlingen. Man skal altid tage flere forskellige slags medicin samtidig, for at behandlingen virker. Behandlingen kaldes kombinations-behandling. Medicinen kan ikke helbrede, altså få hiv-virus til at forsvinde, men kan få hiv til at ”sove”, så det ikke laver skade på immunforsvaret. Når man er startet på behandling, skal man tage medicin resten af livet. Al medicin fås som tabletter eller f.eks. mikstur til børn. De fleste hiv-smittede tåler behandlingen godt, med ganske  få bivirkninger og har god effekt af medicinen. Nogle få oplever ubehagelige bivirkninger i den første tid,  hvor man er startet behandling, men de forsvinder som regel hurtigt igen. Dette vil lægen og sygeplejersken forklare mere om. Man får udleveret medicinen på det ambulatorium, hvor man kommer til kontrol, og man skal ikke selv betale for det.

 

Til top

 

Seksualitet og hiv

For de fleste ny-konstaterede hiv-smittede, er det vanskeligt at forholde sig til seksualitet i starten.  De fleste bliver meget bange for at smitte andre, inden de kommer i behandling. Mange oplever, at sex pludselig føles snavset og at de helt mister lysten til sex. Det er ganske naturlige følger efter hiv diagnosen og følelsen vil oftest ændre sig i takt med, at man får mere viden og indsigt om hiv. Indtil man er velbehandlet og ikke har målbart virus i blodprøverne, skal man anvende kondom ved samleje.

 

Til top

 

Hvad hvis kondomet brister?

Skulle kondomet briste, og man endnu ikke er startet med at tage medicin,bør man oplyse partneren om hiv, da der  er mulighed for at tilbyde den ikke smittede en pille-kur, som kaldes Post Exposure Profylaxis(PEP). Behandling gives, hvis den smittede endnu ikke er i behandling eller endnu ikke har opnået et umåleligt virus tal. PEP behandlingen skal helst påbegyndes inden for 24 timer efter at risikoen for smitte har fundet sted. Om behandlingen er relevant, afgøres af en konkret vurdering fra lægens side, hvorfor der opfordres til straks at få en telefonisk samtale med vagthavende læge.

Henvendelse skal ske til tlf.nr. 78452865, Q amb ml. kl. 8 og 15 efter kl.15  til tlf. nr. 78452908,  hvor kondombristet drøftes med vagthavende læge, som tager stilling til en evt. PEP-behandling.

 

Til top

 

Hvem skal vide at man har hiv?

De fleste, som har fået hiv bruger nogle dage eller uger til at overveje, hvem der skal informeres om deres hiv status. Ofte er der en sygeplejerske eller rådgiver på hospitalet, som taler med en om dette emne. Heldigvis har de fleste gode familier eller venner at tale med. Hospitals-personalet er vant til at hjælpe hiv-smittede med at finde ud af, hvem der skal have kendskab til hiv. Udover ens nærmeste og hospitals-personalet er der også mulighed for at få hjælp til nærmere afklaring,  hos patientforeninger, som har rådgivere ansat.

AIDS-Fondet har ansat rådgivere rundt om i landet.

Man  kan ringe til dem og få råd, vejledning og samtaleforløb.

Tlf.nr.  88 33 56 00.

AIDS-linien er en anonym telefon-linie, hvor der hver dag sidder uddannede rådgivere ved telefonen, som kan svare på spørgsmål om hiv og også være gode at snakke med om de emner der knytter sig til hiv.

Tlf. nr. 33911119.

www.sundhed.dk kan man bl.a. klikke ind under AUH, Skejby sygehus, afdeling Q og se hvilke tilbud, der er til hiv-smittede og hvilke projekter, der forskes i, på hiv området. Her kan man læse, hvilke erfaringer andre hiv-smittede har gjort sig.

 

Til top

 

Hvad med det psykiske?

De fleste bliver forskrækkede og kede af det, lige når de får beskeden om at være smittet med hiv. Nogle fortæller, at det er som om, gulvtæppet bliver hevet væk under én. Andre fortæller, at de i starten var bange og bekymrede for at blive syge og dø. Nogle føler skyld og skam over at de er blevet smittet med hiv. En del af behandlings-tilbudet er, at ny-konstaterede hiv-smittede deltager på et kursus om hiv og psykiske aspekter ved at være smittet. Kurset klæder dig på til at leve godt med hiv. De fleste finder hurtigt ud af at leve med hiv rent fysisk og medicinsk. Mange skal vænne sig til at leve med en kronisk sygdom. Der er tilbud om rådgivning hos kontakt sygeplejersker, og tilbud om samtaleforløb hos afdelingens hiv-rådgiver. De fleste, der får at vide, at de er hiv-smittede kender ikke til de nye behandlingstilbud, som findes mod hiv i vores del af verden. Derfor tror nogle fejlagtigt, at sygdommen hurtigt vil udvikle sig, og at man dør. Som tidligere beskrevet, er dette ikke tilfældet i dag!

 

Til top

 

Hvad er naturlige tanker lige når man får at vide, at man har hiv?

Tanker om sygdom, behandlingsmuligheder, kærester og seksualitet kan presse sig på i starten. Det er helt naturligt.

Med de behandlingsmuligheder, der er i dag, forventer man at hiv-smittede kommer til at leve et langt liv, som alle andre. Måske endda et længere liv, fordi man går til kontrol og bliver tjekket løbende og får viden om sund livsstil. Derfor skal man som hiv-smittet fortsætte med at realisere de planer og drømme man har for at stifte familie, få børn, rejse, gå i skole, passe studier, uddannelse og arbejde, som man altid har ønsket sig. Man kommer til at forholde sig til at bære en sygdom. Endda en sygdom, som ubehandlet er smitsomt og for mange andre ukendt. De mennesker, der ikke direkte er berørt af, eller har sat sig ind i sygdommen hiv, er måske uvidende om, hvilke fremskridt der er sket i forhold til at behandle hiv, og måske ved de ikke, hvordan hiv smitter. Når man ikke ved så meget, bliver man mere bange og bekymret, selv om der ikke er nogen grund til det. Ganske få har valgt at leve med hiv helt åbent. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert med hensyn til åbenhed om hiv. Det der er vigtigt er, at finde ud af, hvad man selv vil have det bedst med.

 

Til top

 

Hvad kan man selv gøre?

De fleste spørger i starten, om der er noget, de selv kan gøre for at bevare et godt helbred og om der er ting, de skal ændre i det daglige. Ofte tænkes der på mad, rygning, alkohol, motion og kosttilskud. Der er ikke beviser for, at det forhindrer udviklingen af hiv, hvis man laver de store ændringer. Men, som for alle andre, er det sundt og godt for helbredet at få motion og at få en sund og varieret kost hver dag. Om man skal spise ekstra kosttilskud vil afhænge af, hvor sundt og varieret man lever. Al forskning viser, at rygning er skadeligt for alle, og især for hiv-smittede. Der er 50 % højere risiko for hjerte kar sygdomme som hiv-smittet, end som ikke hiv-smittet, hvis man ryger. Der er flere muligheder for rygeafvænning via apotekerne eller rygestop instruktører. Drøft evt. dine levevaner med din kontaktsygeplejerske.

 

Til top

 

Bliv en del af et netværk

I Danmark findes der flere grupper, hvor deltagerne har det tilfælles, at være smittet med hiv.

Ungegruppen

For hiv-smittede mellem 15 og 25 år.

Er landsdækkende.

Deltagerne har forskellig køn, forskellig seksualitet, forskellig nationalitet.

Hvert år tager Ungegruppen i et sommerhus for at blive opdateret om hiv og for at snakke og have det sjovt med andre unge, som er i en lignende situation. Ud fra Ungegruppen udspringer mange aktiviteter.

Ring og hør nærmere: 20200707 eller 22308060

Mandegruppen i Århus.

En gang om måneden mødes en gruppe mænd. De er mellem 35 og 60 år, nogle er bøsser, nogle er heteroseksuelle og andre er  biseksuelle. De arbejder med at udvikle sig individuelt, men i gruppe.

Ring og hør nærmere: 20200707

HivPositiveFamilier.

Denne gruppe er  for forældre, som har et eller flere hiv-smittede børn.

Der arrangeres Temadag en gang årligt.

Derudover er der en velfungerende, anonym Facebookgruppe, hvor familierne skriver, opdaterer og hjælper hinanden. HivPositiveFamilier er landsdækkende.

Ring og hør nærmere: 20200707

Andre grupper.

Der er grupper for Bodymapping,  Kunstgruppen,  Mandegruppen, Mindfullness, Rejsegruppen, Yogagruppen m.fl.

Kvindegruppen Jylland, Midtjysk gruppe, Sydgruppen/Haderslev m.fl.

Kontakt AidsFondet på 88 33 56 00 for nærmere informationer.

 

Til top

 

Spørgsmål

Er der spørgsmål henvises til Brevkassen hvor spørgsmål besvares hver fredag.