Om Ungegruppen

Ungegruppen henvender sig til hiv-smittede mellem 15 og 25 år fra hele Danmark.
Ungegruppen startede i år 2000 på Skejby Sygehus, da personalet så et behov for at skabe et fristed for unge. Ungegruppens vigtigste aktivitet er den årlige weekendtur, hvor man bliver opdateret om alt det nye inden for hiv, får mulighed for at dele erfaringer med andre unge som er i samme situation som en selv, og får hjælp til at tackle problemer i relation til at leve med sygdommen.

Weekenden er en god mulighed for at give hemmeligheder frikvarter, og at skabe nye venskaber, uden at skulle skjule en vigtig del af sig selv, – nemlig livet med hiv.

Hvorfor er Ungegruppen så speciel?

Vi har med Ungegruppen lært, at “tillid, accept, respekt og rummelighed” mere er en fornemmelse som mærkes i kroppen og i sindet – frem for ord derudtrykkes verbalt. Derfor kan det være svært at forklare andre, hvad det lige præcis er, som gør Ungegruppen et specielt og nogle gange magisk sted at være. På en måde kan det opleves, som at ”komme hjem til sig selv”, – at få lov til at være præcis som man er.  Ungegruppen rummer hjertevarme og forståelse.  Nogle unge giver udtryk for at føle sig vellidt, anerkendt og holdt af.  I Ungegruppen behøver ingen at lyve. Dette udgangspunkt giver en slags basal tillid, som alle vokser af at opleve. Det er en rar fornemmelse! En fornemmelse, som alle unge hiv-smittede skal have lov til at opleve.

Ungegruppen består af en blandet skare, der er et flertal af anden etnisk baggrud end dansk, der er en omtrent ligelig fordeling mellem drenge og piger, der er både heteroseksuelle og homoseksuelle og nogle få biseksuelle. Nogle er født med hiv andre smittede som unge. Udfra arbejdet med unge er det en styrke for Ungegruppen, at det er en blandet gruppe. Disse unge lærer at respektere forskelligheder og være tolerante på tværs af kultur og alder. De bliver rummelige mennesker og møder andre med denne rummelighed. Mange af deltagerne er ikke vant til at blive mødt med den form for respekt og rummelighed.

 

Patienfortællinger

Tre fra ungegruppen har lavet lavet patienfortællinger , som blev brugt i Regionsrådet. Færtællingerne skulle bruges til at tænke nyt i forhold til brugerinddragelse i sundhedsvæsnet, og finde altervative muligheder for at organiseresundhedsvæsnet med tilbud til kroniske patienter.

Nedenfor er links til de tre fortællinger, som er meget sigende om hvad det er ungegruppen kan og gør for de unge der deltager i dens aktiviteter.

Link til Jørgens  patientfortælling

Link til 29 årig ung mands patientfortælling

Link til Wilsons patientfortælling

 

Ungegruppens stiftere og ledere